Voorkom valkuilen bij de overdracht familiebedrijven

Familiebedrijven zijn belangrijk voor de Nederlandse economie en hebben een positieve invloed op de werkgelegenheid. Ze blijken succesvoller te zijn dan niet-familiebedrijven, doordat ze zich richten op de lange termijn en het opbouwen van langdurige relaties. Een veelvoorkomende valkuil is het te laat starten van het overdrachtsproces. Ik kom nog steeds ondernemers tegen die om […]

Zorgen!

Deze column is een ode aan alle werkgevers die met de handen in het haar (voor zover nog aanwezig) zitten na de zoveelste verlofaanvraag omtrent geboorte en zorg voor kinderen. Want hoe houd je in een krappe arbeidsmarkt de zaak draaiende als jonge ouders, in hun streven naar een gezonde balans tussen werk en privé, […]

Misstanden in de huursector

Is goed verhuurderschap de oplossing? Voor de gemiddelde nieuwslezer zal dit geen verrassing zijn. Regelmatig wordt er over dit onderwerp geschreven. Op 20 mei 2020 kopte het AD dat er in 2019, landelijk maar liefst 9.991 huishoudens met klachten naar de huurcommissie zijn gestapt. Daarmee was het aantal verzoeken bijna net zo hoog als het […]

Voorgenomen hervormingen concurrentiebeding

Het kabinet is van plan om het concurrentiebeding te hervormen om zo onnodige beperkingen van zo’n beding en rechterlijke procedures tegen te gaan. Concurrentiebeding Een concurrentiebeding legt de vrijheid van de werknemer aan banden om na afloop van zijn dienstverband elders in dienstbetrekking dan wel als zelfstandige te gaan werken. Om die reden is het […]

Oproepkrachten? Help!

Regelmatig wordt mij gevraagd naar de actuele stand van zaken met betrekking tot oproepkrachten. De laatste jaren zijn de wettelijke regels inzake de oproepovereenkomst flink aangescherpt, zoals bij het nulurencontract. Van de door werkgevers gewenste flexibiliteit blijft weinig over. Het ziet er zelfs naar uit dat het nulurencontract wordt afgeschaft. In plaats daarvan komt er […]

Het is én blijft familie

Bij de overdracht van een familiebedrijf spelen veel factoren een rol. Denk daarbij aan de financiële stabiliteit, de fiscale en juridische gevolgen van de overdracht, de waarde en de toekomstplannen van het bedrijf. De impact op de direct betrokken familieleden wordt helaas vaak onderschat. Hét familiebedrijf Hoe waardevol is het als een familiebedrijf een familiebedrijf […]

Zijn de vof en de maatschap nog van deze tijd?

Het antwoord is zonder twijfel: nee! De huidige wettelijke regeling stamt uit de 19e eeuw. De wetgeving voldoet niet meer aan de huidige behoeften van ondernemers. Bedrijfsoverdracht is bijna onmogelijk en er bestaat onduidelijkheid over het vestigen van een hypotheek of pandrecht. Hiaten en onduidelijkheden worden vaak in een contract ingevuld. Dat deze regeling aan […]

Nieuwe maatregelen voor de arbeidsmarkt

Minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een pakket aan maatregelen gepresenteerd om de arbeidsmarkt vlot te trekken. Het pakket is bedoeld om werkenden meer inkomenszekerheid te bieden en om ondernemers meer flexibiliteit te geven. Zelfstandigen moeten zich bij tegenslag beter beschermd weten. Let op! Dit pakket aan maatregelen moet nog verder worden […]

Top 10 wijzigingen 2023 voor de werkgever

Per 1 januari 2023 zijn er weer tal van wijzigingen doorgevoerd voor de werkgever en de dga. Denk aan de extra verhoging van de WKR en de afschaffing van de doelmatigheidsmarge voor het gebruikelijk loon van de dga. Welke wijzigingen springen nog meer in het oog? 1. Vrije ruimte WKR voor 2023 omhoog Per 1 […]

Mag ik even uw aandacht?

Alles wat aandacht krijgt groeit. Dit geldt ook voor uw personeel. Door oplopend personeelstekort krijgt werving veel aandacht. Maar vergeet vooral uw zittende populatie medewerkers niet. Gelukkig zie ik genoeg bedrijven die juist veel aandacht besteden aan hun personeel. Die bedrijven houden hun medewerkers beter vast. Oprechte aandacht ontstaat echter niet vanzelf. Hiervoor is de […]