Top 10 – Belastingplan 2024

Welke belangrijke fiscale voorstellen voor ondernemers kwamen op Prinsjesdag 2023 uit het koffertje van minister Kaag van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste voor u op een rij. 1. Bv kan giften niet meer aftrekken In 2023 kunnen bv’s binnen bepaalde grenzen giften aan goededoelenorganisaties aftrekken. Per 1 januari 2024 vindt een vereenvoudiging van het […]

Inkomsten hoofdzakelijk van één opdrachtgever: geen sprake van winst

Als ondernemers vrijwel hun gehele inkomen bij één opdrachtgever verdienen, is het onwaarschijnlijk dat er sprake is van winst uit onderneming. Dat er naast die opdrachtgever nog meerdere opdrachtgevers zijn, betekent nog niet dat er sprake is van een onderneming. Er bestaat dan ook geen recht op ondernemersfaciliteiten. Vast maandbedrag Bovenstaande conclusies volgen uit een […]

Btw-verleggingsregeling vereist identiteit afnemer

Ondernemers die een verleggingsregeling in de btw toepassen, dienen de identiteit van de afnemer vast te stellen. De Hoge Raad oordeelde onlangs dat dit noodzakelijk is vanwege een effectieve controle op heffing en inning van de btw bij de afnemer. Verleggingsregeling Als een verleggingsregeling van toepassing is, dient niet de leverancier van goederen btw te […]

Wet toekomst pensioenen definitief

De Wet toekomst pensioenen is op 30 mei definitief geworden. De Eerste Kamer stemde in grote meerderheid voor. Ingangsdatum De wet gaat per 1 juli 2023 in, maar er geldt wel een overgangsregime voor bestaande pensioenregelingen tot 2028 (dat was in het wetsvoorstel eerst nog 2027). Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? De belangrijkste wijzigingen ten […]

Top 5 fiscale maatregelen uit de Voorjaarsnota 2023

Op vrijdag 28 april heeft het kabinet de Voorjaarsnota 2023 gepresenteerd. Hieruit hebben wij de top 5 fiscale maatregelen samengesteld.  1. Aanpassingen in de BOR en DSR Al eerder kondigde het kabinet aan dat het de doelmatigheid en uitvoerbaarheid van de bedrijfsopvolgingsregeling in schenk- en erfbelasting (hierna: BOR) en de doorschuifregeling bij bedrijfsopvolgingen in de […]

Een cadeautje van de overheid?

Door de inflatie stijgen de kosten flink en net als de ondernemer, ondervindt ook de overheid hier de gevolgen van. In Den Haag zoekt men naar maatregelen om de belastingopbrengst te verhogen. Tarieven worden aangepast en grondslagen verhoogd, wat kan leiden tot de vraag: is er ook nog iets positiefs voor de ‘gewone ondernemer’ in […]

Bezwaren en definitieve aanslagen box 3 aangehouden

De Belastingdienst houdt bezwaren inzake box 3 over de jaren 2017 tot en met 2022 aan. Ook worden geen definitieve aanslagen met box 3-inkomen over de jaren 2021 en 2022 opgelegd. Dit allemaal in afwachting van nieuwe arrest van de Hoge Raad over box 3. Aanhouden tot arresten Hoge Raad Op dit moment lopen er […]

Coronabelastingschulden: wat zijn uw mogelijkheden?

Tijdens de coronacrisis konden bedrijven ervoor kiezen om de betaling van hun belastingschulden tijdelijk uit te stellen. Ruim 266.000 ondernemers moesten vanaf 1 oktober 2022 met de aflossing van deze schulden starten. Inmiddels blijkt dat meer dan 103.000 ondernemers achterlopen met die aflossingen. Als u moeite heeft om aan de aflossingsverplichting te voldoen, zijn er […]

Eindejaarstips?

Mogelijk kijkt u op van de titel van deze bijdrage. Eindejaarstips? Het is pas maart! Toch is het goed nu alvast actie te ondernemen op een aantal fiscale ontwikkelingen. Zij hebben niet alleen een behoorlijke impact, maar vragen ook tijd om er adequaat op in te kunnen spelen. Los de excessieve schuld aan de bv […]

Hoe zit het met úw appeltje voor de dorst?

De dekkingsgraden van de pensioenfondsen zijn flink toegenomen. Eindelijk is er weer ruimte voor een echte indexatie. Maar hoe zit dat eigenlijk met úw dekkingsgraad? Heeft uw bv straks voldoende liquiditeiten om uw pensioen, stamrecht, lijfrente en/of oudedagsverplichting uit te keren? Sparen doet een ondernemer vaak niet. Dat levert te weinig op. Beleggen is het […]