To-dolijst 2024

Misschien zijn enkele van uw goede voornemens alweer uitdagend gebleken. Tegelijk realiseren we ons dat er nog enkele maanden zijn om ze alsnog tot een succes te maken. In 2024 dienen zich ook fiscale onderwerpen aan die onze aandacht en tijdige actie vragen. Denk aan de BOR Het voornemen is om de opbouw van de […]

Hoeveel mag u in 2024 belastingvrij schenken?

Misschien wilt u ook dit jaar weer aan uw kinderen of anderen een geldbedrag schenken. Natuurlijk doet u dit het liefst belastingvrij. Wat zijn dan de mogelijkheden? Schenken aan kinderen De meeste vrijstellingen bestaan voor schenkingen aan uw kinderen. In 2024 kunt u hun belastingvrij € 6.633 schenken. Aan een kind tussen de 18 en […]

Niet te vroeg juichen over 24,5% tarief box 2

Kent u het gezegde: ‘geld verzoet de arbeid’? Voor u als dga moet daaraan worden toegevoegd: ‘en dividend het ondernemerschap’. Het salaris kunt u niet vrijelijk vaststellen, daarvoor geldt de zakelijkheidstoets. Maar dit geldt niet voor dividend. Hoewel, het volledig uitkeren van de overwinsten, terwijl er nog opeisbare schulden en toekomstige oudedagsverplichtingen zijn, kan leiden […]

Top 10 – Belastingplan 2024

Welke belangrijke fiscale voorstellen voor ondernemers kwamen op Prinsjesdag 2023 uit het koffertje van minister Kaag van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste voor u op een rij. 1. Bv kan giften niet meer aftrekken In 2023 kunnen bv’s binnen bepaalde grenzen giften aan goededoelenorganisaties aftrekken. Per 1 januari 2024 vindt een vereenvoudiging van het […]

Inkomsten hoofdzakelijk van één opdrachtgever: geen sprake van winst

Als ondernemers vrijwel hun gehele inkomen bij één opdrachtgever verdienen, is het onwaarschijnlijk dat er sprake is van winst uit onderneming. Dat er naast die opdrachtgever nog meerdere opdrachtgevers zijn, betekent nog niet dat er sprake is van een onderneming. Er bestaat dan ook geen recht op ondernemersfaciliteiten. Vast maandbedrag Bovenstaande conclusies volgen uit een […]

Btw-verleggingsregeling vereist identiteit afnemer

Ondernemers die een verleggingsregeling in de btw toepassen, dienen de identiteit van de afnemer vast te stellen. De Hoge Raad oordeelde onlangs dat dit noodzakelijk is vanwege een effectieve controle op heffing en inning van de btw bij de afnemer. Verleggingsregeling Als een verleggingsregeling van toepassing is, dient niet de leverancier van goederen btw te […]

Wet toekomst pensioenen definitief

De Wet toekomst pensioenen is op 30 mei definitief geworden. De Eerste Kamer stemde in grote meerderheid voor. Ingangsdatum De wet gaat per 1 juli 2023 in, maar er geldt wel een overgangsregime voor bestaande pensioenregelingen tot 2028 (dat was in het wetsvoorstel eerst nog 2027). Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? De belangrijkste wijzigingen ten […]

Top 5 fiscale maatregelen uit de Voorjaarsnota 2023

Op vrijdag 28 april heeft het kabinet de Voorjaarsnota 2023 gepresenteerd. Hieruit hebben wij de top 5 fiscale maatregelen samengesteld.  1. Aanpassingen in de BOR en DSR Al eerder kondigde het kabinet aan dat het de doelmatigheid en uitvoerbaarheid van de bedrijfsopvolgingsregeling in schenk- en erfbelasting (hierna: BOR) en de doorschuifregeling bij bedrijfsopvolgingen in de […]

Een cadeautje van de overheid?

Door de inflatie stijgen de kosten flink en net als de ondernemer, ondervindt ook de overheid hier de gevolgen van. In Den Haag zoekt men naar maatregelen om de belastingopbrengst te verhogen. Tarieven worden aangepast en grondslagen verhoogd, wat kan leiden tot de vraag: is er ook nog iets positiefs voor de ‘gewone ondernemer’ in […]

Bezwaren en definitieve aanslagen box 3 aangehouden

De Belastingdienst houdt bezwaren inzake box 3 over de jaren 2017 tot en met 2022 aan. Ook worden geen definitieve aanslagen met box 3-inkomen over de jaren 2021 en 2022 opgelegd. Dit allemaal in afwachting van nieuwe arrest van de Hoge Raad over box 3. Aanhouden tot arresten Hoge Raad Op dit moment lopen er […]