WBTR

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen per 1 juli 2021 in werking getreden