Top 10 – Belastingplan 2024

Welke belangrijke fiscale voorstellen voor ondernemers kwamen op Prinsjesdag 2023 uit het koffertje van minister Kaag van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste voor u op een rij. 1. Bv kan giften niet meer aftrekken In 2023 kunnen bv’s binnen bepaalde grenzen giften aan goededoelenorganisaties aftrekken. Per 1 januari 2024 vindt een vereenvoudiging van het […]

Voorkom valkuilen bij de overdracht familiebedrijven

Familiebedrijven zijn belangrijk voor de Nederlandse economie en hebben een positieve invloed op de werkgelegenheid. Ze blijken succesvoller te zijn dan niet-familiebedrijven, doordat ze zich richten op de lange termijn en het opbouwen van langdurige relaties. Een veelvoorkomende valkuil is het te laat starten van het overdrachtsproces. Ik kom nog steeds ondernemers tegen die om […]

Zorgen!

Deze column is een ode aan alle werkgevers die met de handen in het haar (voor zover nog aanwezig) zitten na de zoveelste verlofaanvraag omtrent geboorte en zorg voor kinderen. Want hoe houd je in een krappe arbeidsmarkt de zaak draaiende als jonge ouders, in hun streven naar een gezonde balans tussen werk en privé, […]

Voorgenomen hervormingen concurrentiebeding

Het kabinet is van plan om het concurrentiebeding te hervormen om zo onnodige beperkingen van zo’n beding en rechterlijke procedures tegen te gaan. Concurrentiebeding Een concurrentiebeding legt de vrijheid van de werknemer aan banden om na afloop van zijn dienstverband elders in dienstbetrekking dan wel als zelfstandige te gaan werken. Om die reden is het […]

Oproepkrachten? Help!

Regelmatig wordt mij gevraagd naar de actuele stand van zaken met betrekking tot oproepkrachten. De laatste jaren zijn de wettelijke regels inzake de oproepovereenkomst flink aangescherpt, zoals bij het nulurencontract. Van de door werkgevers gewenste flexibiliteit blijft weinig over. Het ziet er zelfs naar uit dat het nulurencontract wordt afgeschaft. In plaats daarvan komt er […]

Het is én blijft familie

Bij de overdracht van een familiebedrijf spelen veel factoren een rol. Denk daarbij aan de financiële stabiliteit, de fiscale en juridische gevolgen van de overdracht, de waarde en de toekomstplannen van het bedrijf. De impact op de direct betrokken familieleden wordt helaas vaak onderschat. Hét familiebedrijf Hoe waardevol is het als een familiebedrijf een familiebedrijf […]

Btw-verleggingsregeling vereist identiteit afnemer

Ondernemers die een verleggingsregeling in de btw toepassen, dienen de identiteit van de afnemer vast te stellen. De Hoge Raad oordeelde onlangs dat dit noodzakelijk is vanwege een effectieve controle op heffing en inning van de btw bij de afnemer. Verleggingsregeling Als een verleggingsregeling van toepassing is, dient niet de leverancier van goederen btw te […]

Wet toekomst pensioenen definitief

De Wet toekomst pensioenen is op 30 mei definitief geworden. De Eerste Kamer stemde in grote meerderheid voor. Ingangsdatum De wet gaat per 1 juli 2023 in, maar er geldt wel een overgangsregime voor bestaande pensioenregelingen tot 2028 (dat was in het wetsvoorstel eerst nog 2027). Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? De belangrijkste wijzigingen ten […]

Top 5 fiscale maatregelen uit de Voorjaarsnota 2023

Op vrijdag 28 april heeft het kabinet de Voorjaarsnota 2023 gepresenteerd. Hieruit hebben wij de top 5 fiscale maatregelen samengesteld.  1. Aanpassingen in de BOR en DSR Al eerder kondigde het kabinet aan dat het de doelmatigheid en uitvoerbaarheid van de bedrijfsopvolgingsregeling in schenk- en erfbelasting (hierna: BOR) en de doorschuifregeling bij bedrijfsopvolgingen in de […]

Een cadeautje van de overheid?

Door de inflatie stijgen de kosten flink en net als de ondernemer, ondervindt ook de overheid hier de gevolgen van. In Den Haag zoekt men naar maatregelen om de belastingopbrengst te verhogen. Tarieven worden aangepast en grondslagen verhoogd, wat kan leiden tot de vraag: is er ook nog iets positiefs voor de ‘gewone ondernemer’ in […]