Blog | Geheimpje…

Natuurlijk wil hij een geheimpje horen! Zijn glimmende ogen spreken boekdelen. Ik fluister in zijn oor dat we vanmiddag naar het zwembad gaan. Een lach komt op zijn gezicht. Ik loop naar boven om zwemspullen te pakken. Hij roept meteen zijn zus. “We gaan vanmiddag naar het zwembad”, klinkt het door de kamer. Het geheim […]

Tijdelijk contract met een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding mag niet in een tijdelijk arbeidscontract worden opgenomen, tenzij de werkgever in het beding zelf uitlegt waarom zo’n beding noodzakelijk is. Hoe beoordeelt de rechter de toepassing van zo’n beding? Niet zomaar in een tijdelijk contract Een concurrentiebeding beperkt de werknemer niet alleen bij het vinden van een nieuwe baan, het maakt ook […]

Btw holding niet zonder meer aftrekbaar

Bij holdingmaatschappijen is de aftrek van btw afhankelijk van de vraag of de maatschappij als ondernemer is aan te merken dan wel deel kan uitmaken van een fiscale eenheid. Over het algemeen kan worden gezegd dat een holding die niets anders doet dan het enkel houden van aandelen, geen ondernemer is en daarom geen recht heeft […]

Nieuwe Arbeidswet gaat 1 januari 2020 in

De Eerste Kamer stemde in met het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB). Dit betekent dat werkgevers per 1 januari 2020 te maken krijgen met nieuwe regels voor ontslag, flexwerk en WW-premies. Wat betekent dit voor u? Meer werknemers in vaste dienst Doel van de WAB is om het aantrekkelijker te maken werknemers in vaste dienst […]

Schenkvrijstelling eigen woning: spreiden?

Dit jaar kan belastingvrij een bedrag van € 102.010 worden geschonken indien de verkrijger de schenking gebruikt voor een eigen woning. De schenking kan onder voorwaarden worden gespreid over drie jaren. Dit was in het jaar 2013 nog niet mogelijk, zo besliste onlangs de rechter in Groningen. Twee keer vrijstelling? In deze zaak had de […]

Recht op hypotheekrenteaftrek? Akte goed bewaren!

Voor de aftrek van hypotheekrente stelt de fiscus een aantal voorwaarden. Een daarvan is dat u moet kunnen bewijzen dat het geleende geld daadwerkelijk gebruikt is voor de aanschaf of bijvoorbeeld ook voor het verbouwen van de eigen woning. Dit bewijs moet u ieder jaar waarin u gebruik maakt van de aftrekmogelijkheid, kunnen aanleveren. Hoe […]

Financieel ruggensteuntje voor de zzp’er

Als zelfstandige moet u het tijdelijk wegvallen van inkomsten zelf opvangen. Bijvoorbeeld als u minder opdrachten krijgt of door ziekte niet kunt werken. Welke mogelijke oplossingen zijn er om u in die situatie financieel te ondersteunen? Eigen voorziening? Om het wegvallen van inkomsten voor korte duur op te vangen, is een maandelijkse inleg op een […]

Grond voor uitloop van kippen is geen subsidiabele landbouwgrond

Onlangs heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een uitspraak gedaan in een procedure over toewijzing en uitbetaling van betalingsrechten. Het ging om een biologische kippenhouder die in de Gecombineerde Opgave 2015 toewijzing en uitbetaling van betalingsrechten had gevraagd op basis van percelen cultuurgrond die gebruikt werden als uitloop voor de kippen. De […]

Concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Het concept van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) is gepubliceerd en ligt gedurende de maand mei ter consultatie. Publicatie van de definitieve regeling is voorzien voor juni 2019, dit is echter wel afhankelijk van de vraag of de staatssteungoedkeuring voor die tijd is verkregen. De openstelling van de regeling zal naar verwachting per 15 augustus […]

Auto zakelijk of privé?

Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé? Wat is fiscaal de beste optie? Wat zijn voor mij de belangrijkste voor- en nadelen van zakelijk rijden en wat weegt dan het zwaarst? Vragen waar veel ondernemers mee worstelen. In deze advieswijzer zetten we een aantal regels voor u op een […]