Bedrijfsovernamefonds jonge landbouwers

Besteding budget bedrijfsovernamefonds In het regeerakkoord is opgenomen dat er € 75 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor een bedrijfsovernamefonds waaruit jonge boeren worden ondersteund om de overname van het gezinsbedrijf en investeringen in innovatie te financieren. Na overleg met diverse partijen heeft de Minister van LNV ervoor gekozen om van het totale beschikbare budget € […]

Hoofdlijnen saneringsregeling varkenshouderij

Medio 2018 is een Hoofdlijnenakkoord gesloten met betrekking tot een sanering en verduurzaming van de varkenshouderij. Het onderdeel sanering is inmiddels verder uitgewerkt. In een kamerbrief schrijft de Minister van LNV dat de uitgangspunten en hoofdlijnen van de Sanerings(subsidie)regeling Varkenshouderij zijn: Doel van de subsidieregeling is het definitief en onherroepelijk beëindigen van varkenshouderijlocaties die geuroverlast […]

Fiscale wijzigingen 2019 voor de ondernemer

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor u als ondernemer in 2019? Daling tarief box 1 Bent u belastingplichtig voor de inkomstenbelasting? Het tarief in box 1 voor de tweede en derde schijf daalt met 2,75% punt van 40,85% naar 38,1%. De andere tarieven in box 1 wijzigen gering. Verhoging heffingskortingen De algemene heffingskorting, de arbeidskorting […]

Advieswijzer Verlofregelingen 2019

Als werkgever is het van belang dat u op de hoogte bent van de verlofregelingen voor uw werknemers. Zo zijn er de nodige wijzigen in het geboorteverlof en in het adoptie- en pleegzorgverlof.  Geboorteverlof Vanaf 1 januari 2019 treedt de ‘Wet Invoering Extra Geboorteverlof’ (WIEG) in werking en gaat het geboorteverlof – ook wel kraamverlof, partnerverlof of […]

Blog | Een hennepvondst met een fiscaal staartje

De kwalificatie van een huis als een ‘eigen woning’ is belangrijk voor fiscale doeleinden, bijvoorbeeld voor de aftrek van hypotheekrente. Van een eigen woning is sprake wanneer een woning u duurzaam als hoofdverblijf ter beschikking staat. Wanneer achteraf, hier door een onfortuinlijke vondst in de woning, de feiten toch anders zijn, kan de Belastingdienst dit […]

Zo blijft de kerstborrel betaalbaar

Gaat u dit jaar rond de feestdagen weer borrelen of uit eten met uw personeel, zorg er dan voor dat dit voor u fiscaal gezien aantrekkelijk uitpakt. Wat zijn de mogelijkheden? Borrel is loon Een kerstborrel of gezellig etentje met het personeel is in beginsel gewoon loon. Dat betekent dat uw werknemers er belasting over […]

Hoeveel bedraagt in 2019 de bijtelling voor mijn auto?

In 2019 gaat de bijtelling voor de duurdere elektrische auto veranderen. Maar ook voor alle auto’s, elektrisch en niet-elektrisch, die in 2014 voor het eerst op kenteken zijn gezet. Wat betekent dit voor u? Tesla-taks De bijtelling voor de volledig elektrische auto blijft volgend jaar 4%, maar alleen voor het deel van de catalogusprijs tot […]

Blog | Aandelen voor je personeel

Goed en gemotiveerd personeel is cruciaal voor uw onderneming. Maar de arbeidsmarkt is krap. Jong getalenteerd personeel is terecht kieskeurig. Terwijl ook uw keymedewerkers steeds meer openstaan voor een transfer. Lastig. Want hoe houd je iedereen aan boord? Bonussen hebben maar kort het gewenste effect. Is het afgesproken doel eenmaal behaald, dan neemt de arbeidsproductiviteit […]

Zakelijk schenken

In privé kunt u aan algemeen nut beogende instellingen, ANBI’s, belastingvrij schenkingen doen. Het bedrag kunt u aftrekken als gift in de aangifte inkomstenbelasting. Maar u kunt ook als bedrijf schenken, bijvoorbeeld vanuit de bv. In sommige gevallen kan dat aantrekkelijker zijn. Schenken vanuit privé Voor de aftrek van giften in de inkomstenbelasting geldt een […]

Komt Sint voor de kids van uw personeel?

Sinterklaas is weer in het land. Misschien een mooie gelegenheid om iets leuks te organiseren voor de kinderen van uw personeel. Wat zijn de fiscale regels als u dit kinderfeest organiseert? Sinterklaasfeest op de werkplek? Om te beginnen is van belang waar u het sinterklaasfeest laat plaatsvinden. Doet u dit op de werkplek, dan is […]