Artikelen door Cristianne Koops

Afbouw salderingsregeling zonnepanelen voorlopig van de baan

Een wetsvoorstel om de salderingsregeling van zonnepanelen vanaf 2025 geleidelijk af te bouwen is niet aangenomen door de Eerste Kamer. Daarmee lijkt deze afbouw van de salderingsregeling voorlopig van de baan. Salderingsregeling zonnepanelen De salderingsregeling houdt in dat de energie die u met uw zonnepanelen teruglevert aan uw energieleverancier verrekend wordt met de energie die […]

Minimumloon stijgt opnieuw per 1 juli 2024

Per 1 juli van dit jaar gaat het minimumloon opnieuw omhoog. Het minimumloon wordt doorgaans in januari en juli geïndexeerd aan de hand van de cao-lonen. Daarnaast stijgt per juli van dit jaar het minimumloon extra met 1,2% als gevolg van een aangenomen amendement vanuit de Tweede Kamer. Let op! Hoeveel het minimumloon in totaal […]

Profiteer nog dit jaar van vrijstelling bpm bestelauto

Ondernemers die een nieuwe bestelauto willen aanschaffen, kunnen alleen in 2024 nog profiteren van de vrijstelling voor de bpm. Deze vrijstelling wordt namelijk per 1 januari 2025 afgeschaft. Bpm (Belasting van personenauto’s en motorrijwielen) De bpm is een aanschafbelasting op personenauto’s, en motorrijwielen, maar geldt – onder voorwaarden – ook voor bestelauto’s. Ondernemersvrijstelling BPM bestelauto […]

Werkgever aansprakelijk voor schade vanwege niet afsluiten verkeersongevallenverzekering

Een werkgever werd aansprakelijk geacht voor de schade van een maaltijdbezorger. Deze schade was het gevolg van een hem overkomen verkeersongeval met zijn scooter tijdens werktijd. Wat zijn de verplichtingen voor u als werkgever? Goed werkgeverschap Op grond van goed werkgeverschap en de op dat punt ontwikkelde rechtspraak heeft een werkgever de verplichting een verzekering […]

Verplichte rapportage zakelijk en woon-werkverkeer werknemers vanaf 1 juli 2024

Werkgevers met 100 of meer werknemers zijn vanaf 1 juli 2024 verplicht om te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van hun werknemers. Deze verplichting maakt onderdeel uit van de Omgevingswet van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM) De verplichting staat bekend onder de naam ‘Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit’, afgekort […]

Te lang wachten met bewoning koophuis kost extra overdrachtsbelasting

Wie een pand koopt, is daarover in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Wel geldt er in sommige gevallen voor woningen een vrijstelling of een verlaagd tarief van 2%. Daarvoor is onder meer vereist dat de woning binnen twaalf maanden wordt betrokken. Overdrachtsbelasting De bij aankoop van een pand verschuldigde overdrachtsbelasting bedraagt voor niet-woningen, zoals een winkel of […]

Alcoholverslaving maakt ziek

Vrijdagmiddagborreltje hier, wijnproeverijtje daar. Werken en plezier wordt steeds belangrijker nu de arbeidsmarkt onder druk staat. Aan de andere kant draagt een werkgever zorg voor de gezondheid, veiligheid en het welzijn van de werknemers. Dus, ook als het gaat om de  balans, oftewel het matigen van alcoholgebruik. Geregeld heb ik het vraagstuk van een alcoholverslaafde […]

Niet te vroeg juichen over 24,5% tarief box 2

Kent u het gezegde: ‘geld verzoet de arbeid’? Voor u als dga moet daaraan worden toegevoegd: ‘en dividend het ondernemerschap’. Het salaris kunt u niet vrijelijk vaststellen, daarvoor geldt de zakelijkheidstoets. Maar dit geldt niet voor dividend. Hoewel, het volledig uitkeren van de overwinsten, terwijl er nog opeisbare schulden en toekomstige oudedagsverplichtingen zijn, kan leiden […]

Eindejaarstips Top 10

Welke (fiscale) maatregelen kunt u als ondernemer dit jaar nog treffen die voordelig voor u kunnen uitpakken? Hoe kunt u nu al slim inspelen op wijzigingen die vanaf 2024 gaan gelden? Tien praktische tips. Let op! Een aantal van deze tips komt uit het Belastingplan 2024 en moeten nog door de Tweede en Eerste Kamer […]

Minder vrije ruimte werkkostenregeling in 2024

De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt volgend jaar verlaagd naar 1,92% van de loonsom tot een bedrag van € 400.000. Voor zover de loonsom hoger is, blijft over het meerdere de vrije ruimte 1,18%, net als in 2023. Werkkostenregeling Via de werkkostenregeling kunt u als werkgever diverse zaken belastingvrij vergoeden of verstrekken aan uw […]