Artikelen door Cristianne Koops

BOR verloren bij faillissement?

Als u uw bedrijf schenkt of uw erfgenamen verkrijgen het bedrijf door vererving, kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). In bepaalde situaties, waaronder een faillissement binnen vijf jaar, kan de voorwaardelijk toegepaste BOR komen te vervallen. Bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant kwam de vraag aan de orde of door teruggeven van aandelen […]

Let op bij terugvragen btw van niet-betalende debiteur

Heeft u debiteuren die hun facturen niet (geheel) betalen? U kunt dan, onder voorwaarden, de btw op deze facturen misschien (deels) terugvragen. Let daarbij wel op een aantal aandachtspunten zoals het op tijd terugvragen van de btw, het weer afdragen van de btw bij alsnog betalen én mogelijk onverwachte fiscale gevolgen van nadere afspraken met […]

Box 3 nog steeds discriminerend!

Donderdag 6 juni 2024 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het box 3-stelsel nog steeds in strijd is met Europees recht. Uw aanslag inkomstenbelasting kan naar aanleiding van dit arrest verminderd worden wanneer het werkelijk rendement over uw vermogen lager kan worden vastgesteld dan het forfaitaire rendement dat is opgegeven in uw aangifte inkomstenbelasting. Box […]

Btw betalen bij verkoop bouwkavel als particulier?

Een rechter oordeelde dat een particulier die twee bouwkavels verkocht, hierover btw moest afdragen aan de Belastingdienst. De rechter vond namelijk dat deze particulier dit deed als btw-ondernemer. Particulier of btw-ondernemer Als u als particulier een bouwkavel verkoopt, bent u hierover in principe geen btw verschuldigd. Dit kan anders zijn als de verkoop niet plaatsvindt […]

Nieuwe samenwerking!

Graag informeren we u over onze samenwerking met Verstegen Accountants & Adviseurs en Meerwijk Allister Groep. We vullen elkaar als kantoren goed aan, zowel in cultuur en ondernemerschap als qua dienstverlening en landelijke spreiding. De accountancy- en adviesmarkt verandert in een rap tempo. De samenwerking stelt ons blijvend in staat om onze ambities te realiseren, […]

Waardedrijvers #5: Een overdrachtsplan gaat niet zonder een financieel plan

Als adviseur bij bedrijfsverkoop en -overdracht spreek ik veel ondernemers van onder andere familiebedrijven. Vaak gaat het dan over wat er speelt in het bedrijf en komen thema’s voorbij als het gereedmaken voor verkoop of opvolging, bedrijfswaardering en verschillende scenario’s van verkoop en overdracht. Net zo vaak heb ik het dan over het financiële plan […]

Vanaf 1 juli 2024 vervoer werknemers verplicht registreren

Werkgevers met 100 of meer werknemers in dienst moeten vanaf 1 juli van dit jaar gegevens inzake de mobiliteit van hun werknemers registreren en in 2025 hierover rapporteren. De verplichting betreft zakelijke reizen en reizen in het kader van het woon-werkverkeer. Doel De verplichting staat bekend onder de naam ‘Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit”, afgekort WPM. Het […]

Samenwerking in nieuw platform Unia

Schuiteman Accountants & Adviseurs, Verstegen accountants en adviseurs en Meerwijk Allister Groep zijn op 22 mei 2024 een strategische samenwerking aangegaan. De drie solide accountantskantoren zien de mogelijkheden voor gezamenlijke groei in de veranderende accountancymarkt en vullen elkaar goed aan, zowel in dienstverlening als landelijke spreiding. Het doel van deze samenwerking is verdere versteviging van […]

Afbouw salderingsregeling zonnepanelen voorlopig van de baan

Een wetsvoorstel om de salderingsregeling van zonnepanelen vanaf 2025 geleidelijk af te bouwen is niet aangenomen door de Eerste Kamer. Daarmee lijkt deze afbouw van de salderingsregeling voorlopig van de baan. Salderingsregeling zonnepanelen De salderingsregeling houdt in dat de energie die u met uw zonnepanelen teruglevert aan uw energieleverancier verrekend wordt met de energie die […]