Thijs Bochane | Remmen, sturen en gas geven

Hij nam als ‘broekie’ vlak voor de crisis één van de grootste autobedrijven van Nederland over en staat nu voor een nieuwe, grote transitie in de autobranche. Welke keuzes maakt Thijs Bochane van de Bochane Groep? “Als jong jochie liep ik hier al in de showroom. De stoep vegen en auto’s poetsen. Toen ik klaar […]

Blog | Beauty is in the eye of the beholder

Wanneer u ondernemer bent, hebt u zichzelf ongetwijfeld weleens afgevraagd: wat is mijn onderneming eigenlijk waard? Of u hebt misschien een onderneming op het oog en vraagt uzelf af wat een redelijke prijs is. Terechte vragen. Laat ik gelijk met de deur in huis vallen. DE waarde bestaat niet, ook niet die van uw onderneming. […]

Datalekken, wat leren we ervan?

20.881 datalekken zijn er in 2018 aan de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Vooral vanuit de sectoren gezondheid en welzijn, financiële en zakelijke dienstverlening, IT-sector en openbaar bestuur. Wat kunnen we ervan leren? De meest voorkomende type datalekken betroffen: Het versturen of afgeven van persoonsgegevens aan een verkeerde ontvanger. Dit kan bijvoorbeeld een e-mail zijn met persoonsgegevens […]

AVG: streep door BSN in btw-nummer zzp’er

Zzp’ers krijgen op korte termijn een ander btw-nummer. Het btw-nummer is nu nog gekoppeld aan het BSN-nummer, maar uit onderzoek blijkt dat dit niet is toegestaan. Het is in strijd met de strengere privacywet AVG die eind mei is ingegaan. Autoriteit Persoonsgegevens Een en ander volgt uit een onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Door […]

Overname van bedrijf door vennoot of werknemer?

Ondernemers kunnen hun onderneming beëindigen zonder met de fiscus af te hoeven rekenen. Dit kan door het bedrijf geruisloos door te schuiven aan een vennoot of medewerker. De voorwaarden waaronder zijn onlangs wat verruimd. Geruisloos doorschuiven Als u als ondernemer uw bedrijf staakt, moet u met de fiscus afrekenen over in het bedrijf opgebouwde reserves. […]

Q-special Eindejaarstips 2017

Met het jaareinde in zicht wil Schuiteman u graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk te verminderen. En op de mogelijkheden om het nieuwe jaar fiscaal goed voorbereid in te gaan. Lees alles hierover in de Q-special Eindejaarstips. Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem dan contact met ons […]

Fusies en overnames. Waar liggen de kansen en waar de valkuilen?

Verreweg de meeste branches hebben de crisis ruimschoots achter zich gelaten. Er is weer vertrouwen en honger naar groei, versterking en het verkennen van nieuwe terreinen. Kortom, er zit volop beweging in de markt, met fusies en vooral overnames tot gevolg. In de laatste editie van Vallei Business legt Rémon Krikke van Schuiteman Corporate Finance […]

Nieuwe aanvraagperiode subsidie beëindiging melkveehouderij

De subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij wordt voor de tweede keer opengesteld in de periode 8 tot en met 14 mei 2017. Net als bij de eerste openstelling in februari kan men subsidie krijgen als de melkproductie geheel wordt beëindigd. Voor deze tweede en laatste openstelling is € 5 miljoen beschikbaar. Subsidiabele dieren en hoogte vergoeding Subsidie […]

Blog | UBO-register: wat is de stand?

EU-lidstaten zijn verplicht om uiterlijk 26 juni 2017 een UBO-register (UBO= Ultimate Benefical Owner) in te voeren. Dit register moet leiden tot meer transparantie en het witwassen van gelden voorkomen. Van iedere onderneming en rechtspersoon moet de uiteindelijke eigenaar worden geregistreerd. De Nederlandse wetgever is hier druk mee bezig en heeft op 31 maart 2017 […]

Eigenwoningreserve

Bij de verkoop van een eigen woning ontstaat een eigenwoningreserve. Deze reserve bestaat uit de verkoopopbrengst van een eigen woning, verminderd met de verkoopkosten en met de eigenwoningschuld. Wanneer de woning meerdere eigenaren heeft, wordt de eigenwoningreserve aan elk van hen toegerekend naar de mate waarin zij gerechtigd zijn tot het vervreemdingssaldo van de eigen […]