Artikelen door Britt

Mag ik even uw aandacht?

Alles wat aandacht krijgt groeit. Dit geldt ook voor uw personeel. Door oplopend personeelstekort krijgt werving veel aandacht. Maar vergeet vooral uw zittende populatie medewerkers niet. Gelukkig zie ik genoeg bedrijven die juist veel aandacht besteden aan hun personeel. Die bedrijven houden hun medewerkers beter vast. Oprechte aandacht ontstaat echter niet vanzelf. Hiervoor is de […]

Fiscaal aantrekkelijk schenken

Op het moment van schrijven naderen wij weer het einde van het jaar. Dit is het moment om te inventariseren welke mogelijkheden de fiscus biedt met betrekking tot schenkingen aan uw (klein-)kinderen en het schenken voor de eigen woning, zowel aan uw kinderen als aan anderen. Een aantal tips. 1. Schenken binnen de jaarlijkse vrijstelling […]

Weten of behoren te weten

Het is verboden opzettelijk een onjuiste aangifte te doen. Doet u dat toch, dan kunt u een fiscale tik op de vingers krijgen: u loopt het risico van een fiscale vergrijpboete. Gelukkig beschermt de wet u tegen willekeur en lichtvaardig opgelegde boetes. Bij het opleggen van een vergrijpboete rust er namelijk een zware bewijslast op […]

BMKB-regeling verlengd

De Borgstellingsregeling MKB-kredieten (BMKB-regeling) is verlengd tot 1 juli 2023. Uit een evaluatie is namelijk gebleken dat deze regeling doelmatig en doeltreffend is. Overheid staat borg Via de BMKB-regeling staat de overheid borg voor een deel van een lening die een mkb-ondernemer afsluit bij een financiële instelling. Daardoor wordt eerder krediet verstrekt wanneer een ondernemer […]

Kabinet wil vrijstelling BPM bestelauto afschaffen

Het kabinet wil de vrijstelling van BPM voor bestelauto’s afschaffen. Dit plan is onderdeel van het eerdere coalitieakkoord en staat ook vermeld in de Voorjaarsnota. BPM De BPM is een extra belasting die wordt geheven bij de aankoop van een auto of motorfiets. Voor bestelauto’s die minstens 10% zakelijk worden gebruikt, bestaat voor ondernemers een […]

Kabinet wil versoepeling aflossen coronaschulden

Het kabinet wil de afbetalingsregeling voor belastingschulden waar bijzonder uitstel van betaling voor is verleend tijdens de coronacrisis toch versoepelen. Een van de plannen is dat onder voorwaarden het mogelijk is per kwartaal af te lossen in plaats van per maand. De maximale aflostermijn van vijf jaar wordt ook mogelijk voor een groep ondernemers verruimd […]

Gebruikt u nog verouderde Modelovereenkomsten?

Gebruikt u momenteel een of meerdere Modelovereenkomsten die vijf jaar of ouder zijn? Let dan op want de Belastingdienst gaat verouderde Modelovereenkomsten van de site verwijderen. Wie toch een verouderde Modelovereenkomst wil blijven gebruiken, moet hiertoe een verzoek indienen. Modelovereenkomst Een Modelovereenkomst biedt zekerheid over de vraag of er tussen een aanbieder en afnemer van […]

STAP vooruit

Sinds 2022 is de aftrek scholingskosten in de IB komen te vervallen. Kent de overheid dan niet de uitdrukking ‘Stilstaan is achteruitgaan!’? Zeker wel, met de subsidieregeling Stimulering Arbeidsmarkt Positie, ook wel STAP genoemd, stimuleren zij een opleiding juist. Met STAP kan subsidie worden aangevraagd om scholing te financieren. Wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan, […]

Schenkingsvrijstelling eigen woning in 2023 al omlaag

In het coalitieakkoord was de afschaffing van de schenkingsvrijstelling eigen woning al opgenomen. Volledige afschaffing gebeurt pas per 2024, maar de vrijstelling wordt per 1 januari 2023 wel al verlaagd naar € 27.231. Jubelton volledig afgeschaft per 1 januari 2024 De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is ook wel bekend onder de naam ‘jubelton’. Deze […]