BOR verloren bij faillissement?

Als u uw bedrijf schenkt of uw erfgenamen verkrijgen het bedrijf door vererving, kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). In bepaalde situaties, waaronder een faillissement binnen vijf jaar, kan de voorwaardelijk toegepaste BOR komen te vervallen. Bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant kwam de vraag aan de orde of door teruggeven van aandelen […]

Dga-taks ook bij lening van bank in plaats van bv?

Een dga die te veel geld leent bij de eigen bv, betaalt hierover sinds 2023 belasting. Deze belasting staat ook wel bekend als de dga-taks. Ook geld dat een dga leent van een bank kan, onder omstandigheden, geraakt worden door deze dga-taks. Drempel dga-taks Een dga met schulden aan zijn bv(‘s) die op 31 december […]

Let op bij terugvragen btw van niet-betalende debiteur

Heeft u debiteuren die hun facturen niet (geheel) betalen? U kunt dan, onder voorwaarden, de btw op deze facturen misschien (deels) terugvragen. Let daarbij wel op een aantal aandachtspunten zoals het op tijd terugvragen van de btw, het weer afdragen van de btw bij alsnog betalen én mogelijk onverwachte fiscale gevolgen van nadere afspraken met […]

Box 3 nog steeds discriminerend!

Donderdag 6 juni 2024 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het box 3-stelsel nog steeds in strijd is met Europees recht. Uw aanslag inkomstenbelasting kan naar aanleiding van dit arrest verminderd worden wanneer het werkelijk rendement over uw vermogen lager kan worden vastgesteld dan het forfaitaire rendement dat is opgegeven in uw aangifte inkomstenbelasting. Box […]

Nieuwe samenwerking!

Graag informeren we u over onze samenwerking met Verstegen Accountants & Adviseurs en Meerwijk Allister Groep. We vullen elkaar als kantoren goed aan, zowel in cultuur en ondernemerschap als qua dienstverlening en landelijke spreiding. De accountancy- en adviesmarkt verandert in een rap tempo. De samenwerking stelt ons blijvend in staat om onze ambities te realiseren, […]

Minimumloon stijgt opnieuw per 1 juli 2024

Per 1 juli van dit jaar gaat het minimumloon opnieuw omhoog. Het minimumloon wordt doorgaans in januari en juli geïndexeerd aan de hand van de cao-lonen. Daarnaast stijgt per juli van dit jaar het minimumloon extra met 1,2% als gevolg van een aangenomen amendement vanuit de Tweede Kamer. Let op! Hoeveel het minimumloon in totaal […]

Profiteer nog dit jaar van vrijstelling bpm bestelauto

Ondernemers die een nieuwe bestelauto willen aanschaffen, kunnen alleen in 2024 nog profiteren van de vrijstelling voor de bpm. Deze vrijstelling wordt namelijk per 1 januari 2025 afgeschaft. Bpm (Belasting van personenauto’s en motorrijwielen) De bpm is een aanschafbelasting op personenauto’s, en motorrijwielen, maar geldt – onder voorwaarden – ook voor bestelauto’s. Ondernemersvrijstelling BPM bestelauto […]

Werkgever aansprakelijk voor schade vanwege niet afsluiten verkeersongevallenverzekering

Een werkgever werd aansprakelijk geacht voor de schade van een maaltijdbezorger. Deze schade was het gevolg van een hem overkomen verkeersongeval met zijn scooter tijdens werktijd. Wat zijn de verplichtingen voor u als werkgever? Goed werkgeverschap Op grond van goed werkgeverschap en de op dat punt ontwikkelde rechtspraak heeft een werkgever de verplichting een verzekering […]

Verplichte rapportage zakelijk en woon-werkverkeer werknemers vanaf 1 juli 2024

Werkgevers met 100 of meer werknemers zijn vanaf 1 juli 2024 verplicht om te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van hun werknemers. Deze verplichting maakt onderdeel uit van de Omgevingswet van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM) De verplichting staat bekend onder de naam ‘Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit’, afgekort […]

Te lang wachten met bewoning koophuis kost extra overdrachtsbelasting

Wie een pand koopt, is daarover in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Wel geldt er in sommige gevallen voor woningen een vrijstelling of een verlaagd tarief van 2%. Daarvoor is onder meer vereist dat de woning binnen twaalf maanden wordt betrokken. Overdrachtsbelasting De bij aankoop van een pand verschuldigde overdrachtsbelasting bedraagt voor niet-woningen, zoals een winkel of […]