Vraag tijdig de Subsidie praktijkleren aan!

Bedrijven die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden, kunnen hiervoor subsidie krijgen. Deze subsidie kan men voor het lopende studiejaar 2020-2021 tot en met 16 september digitaal aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Begeleiding De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van degenen die een praktijk- of […]

Scholingskosten in 2022? Gebruik het nieuwe STAP-budget

Per 1 januari 2022 treedt de subsidieregeling STAP-budget in werking. Dan wordt ook de huidige fiscale aftrek van scholingsuitgaven afgeschaft. Kosten voor scholing komen dan niet meer in aftrek bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2022. In plaats daarvan kunt u dus een beroep doen op de nieuwe subsidieregeling. Let op! De definitieve subsidieregeling […]

Alsnog NOW voor eerdere kwartalen? Deadline 16 juli!

Ondernemers die nog geen NOW aanvroegen voor de perioden vanaf oktober 2020, kunnen dit nu alsnog doen. Ondanks dat de aanvraagperiode inmiddels officieel is verstreken. Derde aanvraagperiode NOW (vanaf oktober 2020) De derde aanvraagperiode NOW (vanaf oktober 2020) sloot al eind december 2020. Op dat moment was de regel nog dat de Tegemoetkoming Vaste Lasten […]

Betaling transitievergoeding in termijnen? Mag dat?

Over de hoogte van de te betalen transitievergoeding kan discussie ontstaan. Zeker als een bedrijf op een later moment is overgenomen. Wat zegt de kantonrechter in Amsterdam hierover? En mocht de werkgever door de coronacrisis de transitievergoeding in termijnen betalen? In een aan de kantonrechter in Amsterdam voorgelegde zaak ging het om een werknemer die […]

Wie heeft bewijslast bij lager gebruikelijk loon?

Als dga van een bv bent u verplicht jaarlijks een zogeheten gebruikelijk loon uit de bv op te nemen. Maar op wie rust de bewijslast als een lager gebruikelijk loon dan het wettelijk voorgeschreven gebruikelijk loon wordt bepleit? Hoogte gebruikelijk loon Het gebruikelijk loon dient te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de […]

Massaal bezwaar box 3 over 2020

De wijze van inkomstenbelastingheffing over vermogen ligt al enige jaren onder vuur. De forfaitaire heffing in box 3 lijkt in veel gevallen dermate hoog dat de wet op dit onderdeel onverbindend zou kunnen zijn. Box 3 heffing De belasting die verschuldigd is over het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) bedraagt 30% van een […]

Tip van André | Het fiscale web voor de webwinkel

Stel u verkoopt via uw website een paar mooie klompen aan een particulier in Frankrijk, omdat deze vanwege corona niet naar Nederland durft te komen. Moet daar na 1 juli opeens Franse btw worden berekend? ‘Sabotage’!?, of heeft de Franse fiscus gelijk. Dat hangt af van een aantal zaken. Ik zet ze voor u op […]

Gemengde kosten in vrije ruimte WKR beperkt aftrekbaar?

Als u als werkgever zaken vergoedt (u betaalt de kosten van bijvoorbeeld een laptop voor uw werknemer) en verstrekt (u koopt het goed en geeft de laptop aan uw werknemer) aan uw personeel, zijn deze kosten voor u in beginsel aftrekbaar van de winst. De kosten zijn ook aftrekbaar als u ze onderbrengt in de […]

Personeel inhuren? Voorkom inlenersaansprakelijkheid

Als u personeel inhuurt van een derde, kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de premies en belastingen die deze derde moet afdragen. Daarom is het van belang maatregelen te nemen om deze zogenaamde inlenersaansprakelijkheid te voorkomen, zo bleek onlangs nog voor de rechtbank in Arnhem. Wat is inlenen? U bent inlener als u een personeelslid […]

Meerdere auto’s, hoogste bijtelling?

Update 29-04-2021: Deze wijziging is uitgesteld en treedt in werking per 2022. Als aan een werknemer meerdere auto’s ter beschikking worden gesteld, geldt in beginsel ook voor meerdere auto’s de bekende bijtelling. Er zijn echter een paar uitzonderingen. Als dit het geval is, geldt voortaan de bijtelling voor de auto of auto’s met de hoogste […]