Verzoek tot vrijstelling fosfaatreductieplan

Grondgebonden gegroeide melkveebedrijven kunnen verzoek indienen om vrijgesteld te worden van het fosfaatreductieplan. Op 9 en 16 augustus 2017 heeft de Rechtbank Den Haag in een aantal procedures geoordeeld dat het fosfaatreductieplan niet van toepassing is op de eisende melkveehouders, mits zij een toetsing door RVO.nl doorstaan (zogenaamde ‘lichte toets’. Bedrijven in vergelijkbare omstandigheden die […]

Financiële regeling voor varkenshouders op locaties met weinig ontwikkelingsperspectief

Varkenshouders die een locatie met weinig ontwikkelingsperspectief hebben, kunnen zich in de periode 1 september t/m 31 oktober 2017 aanmelden voor de Regeling Omgevingskwaliteit. Hierbij krijgen ze een financiële vergoeding om verantwoord te kunnen stoppen met de varkenshouderij op deze locatie. Tegelijk maakt deze regeling ruimte voor duurzame varkensbedrijven die op een geschikte locatie in […]

Afschrijvingstermijn bepalend voor afboeking herinvesteringsreserve

Ondernemers die een bedrijfsmiddel verkopen voor een hogere prijs dan de boekwaarde, kunnen de belastingheffing over de meeropbrengst boven de boekwaarde uitstellen door het vormen van een herinvesteringsreserve. Een ondernemer die een herinvesteringsreserve wil vormen moet wel het voornemen hebben om tot herinvestering over te gaan. De herinvesteringsreserve wordt geheel of gedeeltelijk afgeboekt op de […]

Afspraak fiscus over burenhulp

Veel agrariërs voeren naast werkzaamheden op het eigen bedrijf ook werkzaamheden op andere landbouwbedrijven uit. De vraag kan zich dan voordoen of de hiermee verkregen inkomsten tot de winst uit onderneming moet worden gerekend of dat er sprake is van een loondienstverhouding. Onder de volgende voorwaarden mogen de inkomsten uit de werkzaamheden bij een andere […]

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2017

Het Wageningen Economic Research  (WECR) heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen berekend, welke op 1 juli 2017 van kracht worden. Los bouw- en grasland De pachtnormen voor los bouw- en grasland zijn geba­seerd op de bedrijfsresultaten van grote en middel­grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2011 tot en met 2015. De pachtnormen dalen in alle […]

Fosfaatreductieplan buiten werking voor deel melkveehouders

Verschillende melkveehouders zijn een kort geding gestart tegen de Staat waarin zij gevraagd hebben om de Regeling Fosfaatreductieplan 2017 (hierna: Regeling) voor hen buiten toepassing te verklaren. Zij waren van mening dat zij door de Regeling onredelijk hard werden getroffen. In een zestal zaken heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag hierover op 4 […]

Wijziging Regeling fosfaatreductieplan 2017

Op 28 april 2017 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Regeling fosfaatreductieplan 2017. Dit betreft: Vrijstelling voor niet melkproducerende bedrijven. Aanpassing regeling voor melkproducerende bedrijven, zodat tegen wordt gegaan dat deze vee tijdelijk onderbrengen bij niet-melkproducerende bedrijven. Vrijstelling voor runderen van bepaalde zeldzame rassen. Vrijstelling niet melkproducerende bedrijven Niet-melkproducerende bedrijven worden met terugwerkende kracht […]

Fosfaatreductieplan en in- en uitscharen

Op 30 maart 2017 is een wijziging van de Regeling fosfaatreductieplan 2017 gepubliceerd, waarin diverse aanpassingen in de regeling voor het in- en uitscharen zijn doorgevoerd. Op 5 april jl. heeft RVO.nl een nieuwe uitschaarverklaring op haar website geplaatst. De oorspronkelijke in- en uitschaarverklaring zijn vervallen. Melkproducerende bedrijven Melkproducerende bedrijven die in 2015 en/of 2016 […]