Artikelen door draad

Inzet KringloopWijzer bij fosfaatrechten niet voor 2018

Het wetsvoorstel tot invoering van fosfaatrechten biedt melkveebedrijven weliswaar de mogelijkheid om ontwikkelingsruimte te verdienen door een hogere fosfaatefficiëntie, maar vooralsnog wordt daar geen gebruik van gemaakt. De staatssecretaris van Economische Zaken verwacht dat de KringloopWijzer in ieder geval niet eerder dan in 2018 hiervoor ingezet kan worden.

Staat de gunstige regeling voor bedrijfsopvolging onder druk?

Onder de bedrijfsopvolgingsregeling kan een actieve onderneming – al dan niet in de vorm van een bv – onder strikte voorwaarden fiscaal gunstig worden overgedragen. Zowel bij leven als bij overlijden. Ook een vastgoed-bv kan onder omstandigheden kwalificeren als zo’n onderneming. De fiscaal gunstige voorwaarden gelden verder ook voor hele aandelenbelangen. Dit maakt de regeling […]