Artikelen door draad

Gevolgen tijdelijk onbeteelde grond bij aanleg infrastructuur

Indien landbouwgrond tijdelijk uit gebruik wordt genomen voor bijvoorbeeld de aanleg of onderhoud van een gas- of elektriciteitsleiding of onderhoud aan een waterweg, kan dit gevolgen hebben voor zowel de meststoffenregelgeving als de uitbetaling van betalingsrechten. Indien men gevraagd wordt mee te werken aan dergelijke infrastructurele projecten is het daarom raadzaam eerst de gevolgen te […]

Oogstwerkzaamheden en verkeersveiligheid

In de oogstperiode controleert de politie intensief op de verkeersveiligheid bij deelname van landbouwvoertuigen aan het verkeer. Zorg dat u voldoende maatregelen neemt om ongevallen te voorkomen. Denk daarbij aan een goede verlichting, het afdekken van uitstekende delen, de bevuiling van wegen door modder en het risico op afvallende lading.

Soja inzetbaar voor EA-verplichting

De staatssecretaris van Economische Zaken is van plan vanaf 2017 soja toe te voegen aan de lijst met stikstofbindende gewassen die ingezet mogen worden als ecologisch aandachtsgebied (EA) in het kader van de vergroening van het GLB. Een deel van de directe inkomenssteun wordt alleen uitbetaald als aan de vergroeningseisen wordt voldaan. Eén van de […]

Meer bescherming erfgenamen

Sinds 1 september 2016 gelden er nieuwe regels voor een aanvaarde erfenis. Erfgenamen worden nu beter beschermd tegen onverwachte schulden nadat zij de erfenis zuiver hebben aanvaard. Waar een erfgenaam voorheen al snel werd geacht een erfenis zuiver te hebben aanvaard, ligt dat nu anders.

Verplichte deelname CBS-enquetes

Vanaf dit jaar is het verplicht om deel te nemen aan bepaalde CBS-enquêtes, indien men hiervoor een uitnodiging ontvangt. Op grond van Europese regelgeving verzamelt het CBS gegevens in de landbouwsector. Deze informatie vormt een belangrijke basis voor het Europese en nationale landbouwbeleid. Deelname aan de enquêtes was tot nu toe vrijwillig, maar door een […]