Aanpassing ketenregeling per 1 juli 2016

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid werd per 1 juli 2015 een wijziging in de ketenregeling doorgevoerd. Waar voorheen binnen een periode van 36 maanden 3 contracten voor bepaalde tijd aangeboden konden worden en de keten van contracten met een tussenpoos van meer dan 3 maanden werd doorbroken, was vanaf 1 juli […]