Ruime overtekening tweede ronde melkverminderingspremie

Na de eerste openstellingsronde van de Europese regeling tegemoetkoming vermindering melkproductie bleek dat er minder was aangevraagd dan het totale budget. De aanvragen uit de eerste openstellingsronde zijn daarom volledig toegewezen en daarnaast is er tweede ronde opengesteld (inschrijving tot 12 oktober).

Invoering fosfaatrechten uitgesteld

De invoering van het stelsel van fosfaatrechten zal worden uitgesteld tot 1 januari 2018. De reden hiervoor ligt in het feit dat de Europese Commissie heeft geoordeeld dat er bij het wetsvoorstel sprake is van ongeoorloofde staatssteun, waardoor het stelsel aangepast moet worden.

Inzet KringloopWijzer bij fosfaatrechten niet voor 2018

Het wetsvoorstel tot invoering van fosfaatrechten biedt melkveebedrijven weliswaar de mogelijkheid om ontwikkelingsruimte te verdienen door een hogere fosfaatefficiëntie, maar vooralsnog wordt daar geen gebruik van gemaakt. De staatssecretaris van Economische Zaken verwacht dat de KringloopWijzer in ieder geval niet eerder dan in 2018 hiervoor ingezet kan worden.

Aanpassing ketenregeling per 1 juli 2016

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid werd per 1 juli 2015 een wijziging in de ketenregeling doorgevoerd. Waar voorheen binnen een periode van 36 maanden 3 contracten voor bepaalde tijd aangeboden konden worden en de keten van contracten met een tussenpoos van meer dan 3 maanden werd doorbroken, was vanaf 1 juli […]