Bijeenkomst Exact Online Basis – Barneveld

Veel ondernemers verliezen kostbare tijd omdat ze hun administratie nog (deels) handmatig verwerken. Ze zien op tegen automatisering, vrezen hoge kosten of denken technische knowhow te ontberen. De mogelijkheden die Schuiteman u biedt, maken al die koudwatervrees overbodig.

We zijn met z’n allen in een digitaal tijdperk beland en heeft u daar in uw administratie nog niet de vruchten van geplukt, dan is het moment nu wellicht gekomen. Misschien dat de terminologie u afschrikt. En dat is niet gek, want robotic accounting, machine learning en cloud computing? Dat klinkt ingewikkeld. Toch gaat achter deze termen een wereld van kostenbesparing, optimalisatie en ondernemersgemak schuil.

Om u meer inzicht te geven in Exact Online organiseert Schuiteman een Bijeenkomst Exact Online Basis. Een bijeenkomst waarin u kennismaakt met de basisprincipes van het automatisch boekhouden.

 

Tijdens de bijeenkomst zullen onderstaande onderwerpen worden behandeld:

  • Automatiseren invoer van facturen;
  • Automatiseren verwerking bankmutaties;
  • Betalingen klaarzetten vanuit Exact Online;
  • Factureren vanuit Exact Online;
  • Instellen dashboard;
  • BTW / ICP aangifte;
  • Zoeken in Exact Online.

Bijeenkomst Trends 2018 – VOL!!!

WEGENS GROTE BELANGSTELLING IS DE BIJEENKOMST ONDERNEMERSTRENDS REEDS VOLGEBOEKT!                                                                                                                                            

Wat zijn dé ondernemerstrends voor 2018? Cultuurfilosoof Evert Jan Ouweneel maakte er een studie van en deelt de uitkomsten graag met u op 23 januari 2018 op Landgoed de Salentein in Nijkerk.

Het is in de mode om elke willekeurige oprisping in ondernemersland tot trend te bombarderen. Helaas heeft zo’n observatie maar weinig om het lijf. Cultuurfilosoof Evert Jan Ouweneel pakt het liever anders aan. Hij onderkent dat er trends zijn die het ondernemersklimaat mede bepalen, maar weet zijn betoog dan ook met kennis van zaken én oog voor de grote lijnen te onderbouwen.

Op dinsdag 23 januari gaat de cultuurfilosoof uitgebreid in op de ontwikkelingen en trends op het vlak van onder meer duurzaamheid, (on)gelijkheid, vrede en veiligheid.
Ouweneel is ruim ervaren in het definiëren en beschrijven van grote maatschappelijke ontwikkelingen en bewegingen. De afgelopen jaren maakte hij naam met zijn masterclass ‘De wereldgeschiedenis in één dag’ waarin hij onder andere diplomaten en bestuurders in één dag bijpraatte over 5000 jaar ‘geloof, geweld, geluk en gedoe’.

Zijn interesse gaat vooral uit naar de ‘logica’ achter gebeurtenissen en de bredere verbanden waarin trends zich ontvouwen. Ouweneel is een gepassioneerd verteller. Hij weet de meest complexe thematiek naar een behapbaar en toegankelijk verhaal te vertalen.

Ondernemers die graag goed voorbereid het nieuwe jaar ingaan zijn van harte welkom. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

 

 

 

Rolstoel

Denkt u na over het starten van een zorgboerderij?

Op dinsdag 14 november organiseren de Rabobank, O-gen, VanWestreenen, Bureau Land-schap en Schuiteman Accountants & Adviseurs een informatieavond over zorgboerderijen. Denkt u na over deze stap?
Vijf ondernemers vertellen u deze avond meer over hun specifieke zorgboerderij. Op deze manier krijgt u een goed beeld van de diverse zorgconcepten en mogelijkheden. Wilt u zich aanmelden? Stuur dan een mail naar Agri-team.gv@rabobank.nl of bel (0342) 342 280.

Eindejaarsbijeenkomst – 29 november 2017

U bent altijd in beweging. Het recht doet dat ook. Het fiscale speelveld wijzigt hierdoor continue. Wetswijzigingen vormen een bedreiging of bieden juist kansen. Voor uzelf, uw onderneming of uw erfgenamen. Het is daarom belangrijk om de fiscale positie in de gaten te blijven houden, en zo nodig actie te ondernemen.

Tijdens de bijeenkomst van woensdag 29 november, waar wij u van harte voor uitnodigen, laten wij u zien dat u met de juiste rechtsvorm of een combinatie daarvan zich veel belasting kunt besparen. Ook staan wij in een breder verband stil bij uw vermogen. Tenslotte besteden wij aandacht aan de wijzigingen 2018 en de plannen uit het regeerakkoord. Kortom, het belooft een gevarieerde middag te worden die het bijwonen waard is, komt u ook?

Eindejaarsbijeenkomst – 16 november – vol!

Vanwege de grote belangstelling is aanmelden voor zowel 15 november als 16 november niet meer mogelijk.

 

Eindejaarsbijeenkomst – 15 november – vol!

Vanwege het grote aantal aanmeldingen is het niet meer mogelijk om voor deze bijeenkomst in te schrijven. 

 

 

 

 

Bijeenkomst Vermogensvorming en uitsluiting aansprakelijkheid

Vermogensvorming en aansprakelijkheid. Twee belangrijke aspecten binnen uw stichting of vereniging, niet alleen financieel, maar ook bestuurlijk. Om u hiervoor de juiste tools in handen te geven organiseren wij op donderdag 2 november 2017 een bijeenkomst. De heren Dingerink en Stevens praten u graag bij over bestuurdersaansprakelijkheid, vermogensvorming en vermogensbehoud. Ook zal onze medewerker Dennis van der Veer enkele fiscaal specifieke regelingen kort uiteenzetten.

Als bestuurder van een rechtspersoon bent u in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk voor het handelen van de rechtspersoon, die ligt in eerste instantie bij de rechtspersoon zelf. Toch zijn hier grenzen aan verbonden. Welke grenzen en hoe u problemen voorkomt is één van de onderwerpen op deze bijeenkomst. Tijdens deze middag zullen wij u bijpraten over het belang van een consistent, geformaliseerd beleid inzake de vermogensvorming tot behoud en vergroting daarvan.

Met medewerking van:
Schuiteman Accountants & Adviseurs, de heer Dennis van der Veer
ING Private Banking, de heer Jarno Dingerink
Bosselaar & Strengers Advocaten, de heer Martin Stevens

Wij nodigen u als bestuurslid van een vereniging of stichting van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen.

 

 

 

 

Geld

Bijeenkomst Actualiteiten rondom arbeidszaken

De nieuwe regelgeving rondom het arbeidsrecht, de auto van de zaak, de mogelijkheid om gebruik te maken van loonsubsidies… Allemaal zaken die aanleiding genoeg waren om in mei een nieuwe Schuiteman informatiebijeenkomst te organiseren.

Onder de titel ‘Actualiteiten rondom arbeidszaken’ belegden juridisch adviseur arbeidsrecht Gertjan Beumer en salarisadviseur Bert van Dijk op 9 mei jl. een interessante bijeenkomst voor relaties die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met arbeidszaken. De laatste tijd zijn er veel ontwikkelingen en wetswijzingen op het gebied van arbeidsjurisprudentie en is de interpretatie daarvan niet altijd even gemakkelijk.

Veranderingen
Doel was de deelnemers te informeren over de veranderingen in de regelgeving en de gevolgen hiervan. Tijdens de informatieve bijeenkomst werden alle ins en outs rondom arbeidszaken belicht en verschaften Beumer en Van Dijk ook duidelijkheid over de toepassing van de wetgeving. Er werd specifiek ingegaan op de onderwerpen ‘de auto van de zaak’ en ‘loonsubsidie’. Met het gebruikelijke vragenrondje werd de middag afgesloten. De bijeenkomst werd goed bezocht.

Basiliek

Schuiteman Relatie Event 2016

Op donderdag 13 oktober 2016 vond de Schuiteman Relatie Event 2016 in De Basiliek in Veenendaal plaats. Op het programma stond de inspirerende Belgische spreker Guido Thys. Hij  nam ons met  zijn presentatie ‘Keuzes’ op een humoristische wijze mee in de wereld van veranderingen en het maken van keuzes. Met een verrassende act sloten wij het officiële deel van de avond af. Uiteraard was er na afloop alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten met een hapje en een drankje.

Een korte impressie treft u in een tweetal films aan.
Spreker Guido Thys
Gezellige afsluiting van de avond

 

Management

Bijeenkomst DBA-modelovereenkomsten op 23 en 24 november

Op 1 mei 2016 werd de VAR-verklaring afgeschaft. De belastingdienst introduceerde hiervoor de zogenaamde modelovereenkomst. Over de wijziging van deze regelgeving hielden Gerbrand van Elten en Gertjan Beumer een interessante bijeenkomst.