Bijeenkomst voor Verenigingen en Stichtingen

Onderwerp: Rust aan de bestuurstafel

Nederland is een land van goed doen. Vele stichtingen en verenigingen zetten zich daar voor in. Vrijwilligers zitten aan bestuurstafels om dat allemaal goed te regelen. Ze doen dat met hart voor de goede zaak. Soms wordt hen het plezier ontnomen omdat er zoveel wetten en regels zijn waar een stichting of vereniging aan moet voldoen. Accountants, fiscalisten, juristen en anderen steken een waarschuwend vingertje op. Hoe bewaart u de rust en zorgt u er als bestuurder voor dat u alleen dat regelt wat echt noodzakelijk is. Twee ervaren professionals laten u door de bomen het bos weer zien.

De heer Marc Petit, bedrijfskundige en bestuurder in de filantropie, praat u graag bij over de essentiële kenmerken van een goede doelen organisatie, over vrijwillig toezicht en mogelijke risico’s.

Mevrouw Karen Anne Hüpler, adviseur en notaris bij Kaep NOTARIS, vertelt u hoe u zorgt voor een goed bestuur en kijkt met u mee naar welke wetgeving belangrijk kan zijn.

Wij nodigen u als bestuurslid van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen op donderdag 4 november 2021.

Programma:
14.45 uur: Ontvangst
15.00 uur: Welkom en presentatie

 1. Opening
 2. Laatste fiscale ontwikkelingen door Dennis van der Veer, Schuiteman
 3. Organiseren van goed doen door Marc Petit
 4. Besturen van goed doen door Karen Anne Hüpler

17.00 uur: Napraten onder het genot van een hapje en een drankje

Locatie:
Congrescentrum De Schakel, Oranjelaan 10 te Nijkerk

 

Lunchbijeenkomst – Wet Arbeidsmarkt in Balans

Nieuwe regels per 2020, de Wet Arbeidsmarkt in Balans in de praktijk

De Wet Arbeidsmarkt in Balans is aangenomen. Hierdoor verandert het arbeidsrecht per 1 januari 2020. In deze bijeenkomst gaan Hans Veldkamp en Bert van Dijk met u in gesprek over de praktische gevolgen van deze wetswijziging.

Onderwerpen:

 • Ketenregeling: langer een tijdelijk contract
 • Premiedifferentiatie: stijging loonkosten flexwerker
 • Transitievergoeding: verschuldigd vanaf de eerste werkdag
 • Oproepkrachten: verbetering rechtspositie
 • Ontslagrecht: verruiming ontslagmogelijkheden

Datum:
Dinsdag 29 oktober 2019, van 12:00 uur tot 13:15 uur. Vanaf 11.45 uur staat de koffie voor u klaar.

Locatie:
Kantoor Schuiteman Accountants & Adviseurs, Stephensonstraat 29, 3846 AK Harderwijk.

Bijeenkomst voor Verenigingen en Stichtingen

Onderwerpen:
1. Wat de overheid voor u in petto heeft
2. Donateurstrouw

De afgelopen periode is tal van nieuwe wetgeving van kracht geworden of in de maak. Wetgeving die is bedoeld om uitvoering te geven aan politieke wensen op het terrein van privacy, veiligheid, consumentenbelang en fiscaliteit. Veel van deze maatregelen hebben ingrijpende consequenties voor organisaties in de filantropie. Soms bedoeld, maar ook vaak onbedoeld.

De heer Dennis van der Veer, Schuiteman Accountants & Adviseurs, zal de laatste fiscale ontwikkelingen met u bespreken.

Donateurstrouw en donaties zijn steeds minder vanzelfsprekend. Betrokkenen bij uw organisatie wisselen steeds meer. Het is daarom van belang dat uw organisatie de eigen sociale impact weet te vergroten en hierover goed communiceert. Het is essentieel dat uw achterban kennisneemt van uw projecten en vorderingen.

De heer Tom Oostrom, directeur Nierstichting, praat u graag bij over de noodzakelijke transitie van de organisatie van klassieke fondswervende instelling naar een social venture met als titel: Dromen, Durven en Doen.

Wij nodigen u als bestuurslid van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen op donderdag 31 oktober 2019.

Programma:
14.45 uur: Ontvangst
15.00 uur: Welkom en presentatie

 1. Opening
 2. Laatste fiscale ontwikkelingen
 3. Dromen, Durven en Doen

17.00 uur: Napraten onder het genot van een hapje en een drankje

Locatie:
Congrescentrum De Schakel, Oranjelaan 10 te Nijkerk

 

Lunchbijeenkomst – Wet Arbeidsmarkt in Balans

Nieuwe regels per 2020, de Wet Arbeidsmarkt in Balans in de praktijk

De Wet Arbeidsmarkt in Balans is aangenomen. Hierdoor verandert het arbeidsrecht per 1 januari 2020. In deze bijeenkomst gaan Hans Veldkamp en Bert van Dijk met u in gesprek over de praktische gevolgen van deze wetswijziging.

Onderwerpen:

 • Ketenregeling: langer een tijdelijk contract
 • Premiedifferentiatie: stijging loonkosten flexwerker
 • Transitievergoeding: verschuldigd vanaf de eerste werkdag
 • Oproepkrachten: verbetering rechtspositie
 • Ontslagrecht: verruiming ontslagmogelijkheden

Datum:
Dinsdag 15 oktober 2019, van 12:00 uur tot 13:15 uur. Vanaf 11.45 uur staat de koffie voor u klaar.

Locatie:
Kantoor Schuiteman Accountants & Adviseurs, Boylestraat 28, 6718 XM Ede.

Lunchbijeenkomst – Wet Arbeidsmarkt in Balans

Nieuwe regels per 2020, de Wet Arbeidsmarkt in Balans in de praktijk

De Wet Arbeidsmarkt in Balans is aangenomen. Hierdoor verandert het arbeidsrecht per 1 januari 2020. In deze bijeenkomst gaan Hans Veldkamp en Bert van Dijk met u in gesprek over de praktische gevolgen van deze wetswijziging.

Onderwerpen:

 • Ketenregeling: langer een tijdelijk contract
 • Premiedifferentiatie: stijging loonkosten flexwerker
 • Transitievergoeding: verschuldigd vanaf de eerste werkdag
 • Oproepkrachten: verbetering rechtspositie
 • Ontslagrecht: verruiming ontslagmogelijkheden

Datum:
Dinsdag 8 oktober 2019, van 12:00 uur tot 13:15 uur. Vanaf 11.45 uur staat de koffie voor u klaar.

Locatie:
Kulturhus De Esssenburcht, Schoonbeekhof 1, 3774 DA Kootwijkerbroek.

Lunchbijeenkomst Binden, boeien en beëindigen

U wilt graag een aantrekkelijke werkgever zijn voor uw huidige werknemers en zeker ook voor nieuwkomers. Waar begint u en hoe beëindigt u de relatie met
een werknemer?

In deze korte Masterclass nemen wij u tijdens de lunch mee in dit traject.
Onderwerpen:
– Binden, vergroot uw aantrekkelijkheid voor werknemers
– Boeien, zorg dat werknemers bij u blijven werken
– Beëindigen, wat als het dienstverband eindigt

Tijdens deze bijeenkomst zullen onze HR Adviseur Geralda van de Biezen en onze Juridisch Adviseur Hans Veldkamp u praktische handreikingen bieden, aangevuld met voorbeelden uit hun dagelijkse praktijk.

Lunchbijeenkomst Binden, boeien en beëindigen

U wilt graag een aantrekkelijke werkgever zijn voor uw huidige werknemers en zeker ook voor nieuwkomers. Waar begint u en hoe beëindigt u de relatie met een werknemer?

In deze korte Masterclass nemen wij u tijdens de lunch mee in dit traject.
Onderwerpen:
– Binden, vergroot uw aantrekkelijkheid voor werknemers
– Boeien, zorg dat werknemers bij u blijven werken
– Beëindigen, wat als het dienstverband eindigt

 

Tijdens deze lunchbijeenkomst zullen onze HR adviseur Geralda van de Biezen en onze Juridisch Adviseur Hans Veldkamp u praktische handreikingen bieden, aangevuld met voorbeelden uit hun dagelijkse praktijk.

 

Actualiteitenbijeenkomst

Het arbeidsrecht blijft continu in beweging. Aan de hand van recente gerechtelijke uitspraken en de laatste wet- en regelgeving wordt ingegaan op relevante ontwikkelingen en krijgt u praktische informatie en tips. Het ontslagrecht, maar ook de arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden komen aan bod. Tevens wordt u bijgepraat over actuele ontwikkelingen op het gebied van loonzaken, zoals de uitbreiding van het geboorteverlof en nieuwe loonkostensubsidies. Ook nemen we u mee in de wereld van de bijtelling voor de (elektrische) auto van de zaak.

Op Prinsjesdag heeft de regering haar fiscale plannen voor de komende jaren gepresenteerd. Een aantal maatregelen kan een grote impact hebben op het familiebedrijf en haar eigenaren. We noemen de tariefsaanpassingen in de inkomsten- en vennootschapsbelasting, maar ook de beperking van de afschrijving van gebouwen en de beperking van de verliesverrekening. Daarnaast is er een voorstel gepresenteerd om hoge rekening-courantschulden van directeur-grootaandeelhouders te gaan belasten met inkomstenbelasting.

Tijdens de bijeenkomst op 14 november wordt u op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen, zodat u tijdig kunt anticiperen.

Kortom, het belooft een gevarieerde middag te worden die het bijwonen waard is. Komt u ook?

 

Bijeenkomst Vereniging en Stichtingen

Donateurtrouw en donaties zijn steeds minder vanzelfsprekend. Betrokkenen bij uw organisatie wisselen steeds meer. Het is daarom van belang dat uw organisatie de eigen sociale impact weet te vergroten en hierover goed communiceert. Goed relatiebeheer is hiervoor de basis, het is essentieel om tijdig en op de juiste wijze bij uw achterban in beeld te komen. En te blijven! Een goede (elektronische) administratie is daarvoor vereist. Maar de informatie mag uiteraard niet in verkeerde handen komen te vallen. Of op straat. U bent wettelijk verplicht om daartegen passende maatregelen te treffen.

Relatieadministratie is een vak. Door onder andere de donateurs goed in kaart te brengen kan de juiste multi-channel customer journeys worden opgestart waarmee iedereen krachtig en passend wordt bereikt. Hoe u dat doet en welke (standaard)oplossingen daarvoor bestaan is één van de onderwerpen van deze middag. In de andere workshop wordt uitgebreid stil gestaan bij de ICT-beveiliging van uw organisatie. Dat daarin nog vele stappen zijn te maken, zal u zonder meer duidelijk worden gemaakt .

De heren Schalk en Nijkamp praten u graag bij over de mogelijkheden voor kleine en grote organisaties. Ook zal Schuiteman medewerker Dennis van der Veer de laatste fiscale ontwikkelingen in de non-profit sector met u bespreken.
Met medewerking van:
– Ifunds, de heer Edwin Schalk
– Tosch Security, de heer Martijn Nijkamp
– Schuiteman Accountants & Adviseurs, de heer Dennis van der Veer

Bijeenkomst Exact Online Geavanceerd – Barneveld

Veel ondernemers verliezen kostbare tijd omdat ze hun administratie nog (deels) handmatig verwerken. Ze zien op tegen automatisering, vrezen hoge kosten of denken technische knowhow te ontberen. De mogelijkheden die Schuiteman u biedt, maken al die koudwatervrees overbodig.

We zijn met z’n allen in een digitaal tijdperk beland en heeft u daar in uw administratie nog niet de vruchten van geplukt, dan is het moment nu wellicht gekomen. Misschien dat de terminologie u afschrikt. En dat is niet gek, want robotic accounting, machine learning en cloud computing? Dat klinkt ingewikkeld. Toch gaat achter deze termen een wereld van kostenbesparing, optimalisatie en ondernemersgemak schuil.

Om u nog meer inzicht te geven in Exact Online organiseert Schuiteman een Bijeenkomst Exact Online Geavanceerd. Een bijeenkomst waarin u verder gaat dan de basisprincipes van het automatisch boekhouden.

 

Tijdens de bijeenkomst zullen onderstaande onderwerpen worden behandeld:

 • Werken met kostenplaatsen / kostendragers;
 • Het werken met tussenrekeningen / vooruitbetalingen;
 • Afletteren van meerdere facturen;
 • Gebruik van CRM (verkoopkansen, beheer relatiekaart, dashboard, etc.);
 • Import / export mogelijkheden;
 • Werken met budgetten / begrotingen;
 • Bedragen incasseren via Exact Online