Geen leges bij oude bestemmingsplannen

Voor het bouwen van een nieuwe stal of het wijzigen is meestal een omgevingsvergunning nodig. Voor het aanvragen van een dergelijke vergunning moeten leges betaald worden aan de gemeente. Indien de aanvraag betrekking heeft op een bestemmingsplan dat ouder is dan tien jaar, mag de gemeente op grond van de Wet ruimtelijke ordening geen leges […]