Evaluatie ANBI’s en SBBI’s volgt pas begin 2017

Staatssecretaris Wiebes van Financien verwacht de Tweede Kamer niet eerder dan begin 2017 te kunnen informeren over de uitkomsten van de evaluatie van ANBI’s en SBBI’s. Een versnelling van het evaluatieonderzoek is niet realistisch en kan Wiebes de Tweede Kamer niet toezeggen. Wiebes is voornemens het evaluatierapport over de praktijk rondom ANBI’s en SBBI’s gelijktijdig […]