Wet Bescherming Persoonsgegevens

Uitbreiding Meldplicht voor Datalekken