Artikelen door Cristianne Koops

UBO-registratieplicht

Via de Kamer van Koophandel en onze nieuwsbrieven bent u een aantal malen gewezen op de UBO-registratieplicht. Deze plicht geldt voor vennootschappen en andere juridische entiteiten en is ingesteld om witwaspraktijken en financiering van terrorisme tegen te gaan. Uit het register moet blijken welke natuurlijke persoon de uiteindelijk belanghebbende (de UBO) is van een rechtspersoon. […]

Coronasteun beëindigd, wel enkele uitzonderingen

De financiële tegemoetkomingen voor bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis, worden definitief per 1 oktober aanstaande beëindigd. Wel zullen er enkele uitzonderingen blijven. Zo blijven de kredietregelingen tot einde van het jaar in stand, net zoals de onbelaste reiskostenvergoeding. NOW, TVL, Tozo en TONK De inkomensondersteuning via NOW, TVL, Tozo en TONK wordt beëindigd. […]

Meer uren werken dan vastgelegd? Waar moet u op letten?

Ligt het aantal uren dat een werknemer werkt structureel hoger dan overeengekomen? Dan kan een werknemer deze arbeidsomvang afdwingen bij de werkgever. Ook al zijn er andere uren overeengekomen. De wetgever heeft in het Burgerlijk Wetboek een zogenaamd rechtsvermoeden van arbeidsomvang opgenomen. Als er sprake is van een structureel arbeidspatroon over een periode van 3 […]

Wie heeft bewijslast bij lager gebruikelijk loon?

Als dga van een bv bent u verplicht jaarlijks een zogeheten gebruikelijk loon uit de bv op te nemen. Maar op wie rust de bewijslast als een lager gebruikelijk loon dan het wettelijk voorgeschreven gebruikelijk loon wordt bepleit? Hoogte gebruikelijk loon Het gebruikelijk loon dient te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de […]

Massaal bezwaar box 3 over 2020

De wijze van inkomstenbelastingheffing over vermogen ligt al enige jaren onder vuur. De forfaitaire heffing in box 3 lijkt in veel gevallen dermate hoog dat de wet op dit onderdeel onverbindend zou kunnen zijn. Box 3 heffing De belasting die verschuldigd is over het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) bedraagt 30% van een […]

Advieswijzer Stimuleringsregelingen voor innovatie 2021

Innovatie is het sleutelwoord voor de toekomst, want stilstand is achteruitgang. Niet voor niets stimuleert de overheid bedrijven die innoveren met allerlei stimulerings- en financieringsregelingen. Bent u benieuwd of innovatie ook voor uw onderneming loont? Wat is innovatie? Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. […]

Uitbreiding subsidie zonnepanelen en windturbines

Er is in 2021 € 40 miljoen extra subsidie beschikbaar voor mkb-bedrijven die kleinschalig energie opwekken met zonnepanelen en windturbines. De subsidie wordt gerealiseerd via een uitbreiding van de bestaande Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Gericht op mkb De nieuwe subsidie is specifiek gericht op het mkb. Particulieren komen niet voor de subsidie in […]

Houd rekening met gevolgen einde levensloopregeling

De levensloopregeling eindigt aan het einde van dit jaar. De nog resterende bedragen aan levenslooptegoed worden uiterlijk in 2021 uitbetaald en tot het inkomen gerekend. Dit kan tot grote, onvoorziene gevolgen leiden voor de ontvanger van het tegoed. Levensloopregeling Via de levensloopregeling konden werknemers een deel van hun brutosalaris sparen voor onbetaald verlof. Of om […]

Zorg dat u tijdig uw verlies verrekent

In de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting kunt u verliezen verrekenen. Het verrekenen van verliezen is in de tijd beperkt, dus waak ervoor dat u een verlies uit het verleden niet meer kunt verrekenen. Dit staat bekend als verliesverdamping. Hoe lang verrekenen? Een verlies in de inkomstenbelasting kunt u verrekenen met winsten uit de drie voorgaande jaren […]