Wetsvoorstel niet-indexering kinderbijslag

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling om de kinderbijslag niet te indexeren per 1 januari 2013 en per 1 januari 2014. Normaal vindt indexering ieder half jaar plaats, namelijk per 1 januari en 1 juli. Op grond van dit wetsvoorstel blijft de indexering per 1 juli in stand. Voor de aanpassing van de kinderbijslag per 1 juli 2013 wordt de consumentenprijsindex van de maand april 2013 vergeleken met die van de maand oktober 2012. Hoewel dat niet in dit wetsvoorstel wordt geregeld, wordt ook het kindgebonden budget niet geïndexeerd. Dit is al eerder bij wet geregeld. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nota naar aanleiding van het verslag naar de Tweede Kamer gestuurd.

 

Meer info?

Wilt u dit artikel inhoudelijk bespreken of heeft u andere vragen? Belt u dan gerust met Gerbrand van Elten (belastingadviseur) 06 150 172 74 of Jorrit Koops (accountant) 06 588 167 06.