Crisisheffing 16% in strijd met Europees recht?

Als u over 2012 aan een werknemer meer dan € 150.000 salaris uitkeerde, moet u over het loonbedrag bóven € 150.000 een eindheffing van 16% loonheffing betalen. Deze heffing moet worden verwerkt in de loonaangifte over maart 2013. Ook een DGA kan door deze regeling worden getroffen.

Momenteel speelt de vraag of deze crisisheffing niet strijdig is met Europees recht. Voor de terugwerkende kracht van deze regeling bestaat namelijk onvoldoende rechtvaardiging.

Wat moet u doen? Wij adviseren u de crisisheffing ‘gewoon’ te voldoen in april 2013. Daarna kan bezwaar worden aangetekend tegen de ingediende loonaangifte. Dit bezwaarschrift moet tijdig worden ingediend. Wij ondersteunen u hierbij graag. Neem daartoe contact op met Bram Faber (06-22900181), Gerbrand van Elten (06-15017274) of met uw vaste adviseur.